Asiaa yhteiskunnasta - Kymenlaakson ja Suomen parhaaksi

Ei lisäpalveluita paperittomille "terveysturisteille"

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys terveyspalvelujen laajentamisesta paperittomille ulkomaalaisille. Tätä lakiesitystä käsiteltäessä on syytä muistaa, että turvapaikanhakijoilla ja monesta muusta laillisesta syystä Suomessa oleskelevilla on hyvät terveyspalvelut ja uudistus ei koske heitä. Lakiesitys laajentaisi terveyspalveluiden tarjoamisvelvoitetta ihmisille, joilla ei ole mitään kytköstä tai sidettä Suomeen. Samalla uudistus lisäisi kuntien tehtäviä nykyisestä, vaikka entisiäkin olisi syytä vähentää. Suomessa paperittomat ulkomaalaiset koostuvat käytännössä neljästä eri kriteerein määrätystä ryhmästä. Paperittomaksi lasketaan henkilö, (1) joka on maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö. Henkilön oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo / maassa oleskelu ei ole laillista. (2) Suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö. Henkilö on saanut oleskeluluvan yksityisen sairausvakuutuksen perusteella, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava. (3) Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka kotipaikkaoikeuden käsittely on kesken tai epäselvä. (4) EU-kansalainen, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle. (http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/paperittom...)

Nykyisten terveyspalvelujen tarjoamista paperittomille ulkomaalaisille säätelee kotikuntalaki ja terveydenhuoltolaki. Nykyinen lainsäädäntö velvoittaa tarjoamaan terveydenhuoltopalveluja kiireellisiin tapauksiin, eikä ketään nykyisen lainsäädännön puitteissa jätetä ilman kiireellistä hoitoa, jossa on kysymys hengestä tai vakavan sairauden tilan pahenemisesta. Kun lakiuudistusta perustellaan inhimisyydellä, tasa-arvolla ja välittämisellä, niin humaanista näkökulmasta nykyinen lainsäädäntö on jo varsin kattava.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee nettisivuillaan kiireellisyysperusteet seuraavasti:

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan:

- äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Näissä tapauksissa hoidon aloittamista ei voida pitkittää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu.

- kiireellistä suun terveydenhuoltoa, mielenterveyshoitoa, päihdehoitoa ja psykososiaalista tukea.”

Suomessa oleskelee laittomasti paljon paperittomia ulkomaalaisia, joilla on kiireettömiä terveydenhuoltotarpeita. Eduskunnassa käsittelyssä oleva lakiesitys avaisi paperittomille ulkomaalaisille myös kiirettömiä terveyspalveluita ja ruuhkauttaisi Suomen (tai lähinnä suurempien kaupunkien) terveyskeskuksia merkittävästi. Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä kolmisen tuhatta paperitonta ulkomaalaista, mutta on suurena uhkana, että mikäli terveyspalveluita laajennetaan henkilöille, jotka eivät tarvitse maahan käytännössä mitään sidettä, voi laittomien tulijoiden määrä moninkertaistua nopeasti. Lisäksi tilanne on ongelmallinen poliisinkin kannalta, koska laittomasti maassa olevathan on tarkoitus karkoittaa muutoinkin, nytkö heille pitäisi tarjota lisää palveluita meidän verovaroilla kustannettuna? Lakiuudistus ei ainakaan helpottaisi laittomien maahanmuuttajien vapaaehtoista kotiinpaluuta, vaan päinvastoin lisäisi poliisin tehtäviä karkoitustoimissa.

Suomessa on jo niinsanottua terveysturismia, mutta tämä lakiesitys avaisi sille aivan uudenlaiset markkinat ja volyymit. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta on erityisen vaarallinen esitys ja avaa portit Suomen terveydenhuollon rapautumiselle. Vaikka tässä vaiheessa kyse on muutamasta tuhannesta hoidettavasta ja kustannukset muutaman miljoonan euroa, on kyse kuitenkin enemmän periaatteesta, varsinkin tämmöisenä talouden aikana kun omista palveluista joudutaan tinkimään.

Hallituksen lakiesitys käytännössä tarkoittaa, että alaikäisille paperittomille ulkomaalaisille taattaisiin samat palvelut kuin henkilöille, joilla on Suomessa kotikunta (siis laillisesti maassa olevilla). Lisäksi oikeus terveyspalveluihin laajennettaisiin paperittomilla aikuisillakin lähes vastaavaksi kuin Suomessa turvapaikanhakijoilla, joilla on laillinen oleskelulupa. Nykyinen lainsäädäntö velvoittaa kiireellisistä palveluista paperittoman ulkomaalaisen kustantamaan käyttämänsä palvelut. Uusi lakiesitys velvoittaisi valtion korvaamaan kunnille terveyspalveluista syntyneet maksut, jos niitä käyttävällä paperittomalla ulkomaalaisilla ei ole siihen varaa. Tämä johtaisi todennäköisesti siihen, että koska maksukyvyttömyys ei ole este palveluiden saantiin, mutta henkilöistä ei ole Suomessa minkäänlaisia rekistereitä, koituisi kustannukset pääsääntöisesti valtion niskaan kun ihmisten varallisuutta ei voida varmentaa näiden ilmoittaessa varattomuuttaan. Oli varattomuus todellista tai ei, paperittomat ulkomaalaiset pääsääntöisesti ovat varattomia tai kovin vähävaraisia.

Olen sitä mieltä, että lakiesitys tulee hylätä. Minusta on perusteltua, että Suomen veronmaksajien työllä kustannetuista palveluista nauttivat ihmiset jotka osallistuvat yhteisen yhteiskunnan ja verovarojen kartuttamiseen tai muutoin ovat kiistaton ja kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa tai joilla on kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat oikeudet saada terveyspalveluja kuten Sveitsistä, EU- ja Eta-valtioista tulevilla. Näissä maissa meillä on vastavuoroinen oikeus terveyspalveluihin.

Maailmassa on lähes kuusi miljardia ihmistä, joilla on huonommat terveyspalvelut kuin meillä, sekä ainakin miljardi ihmistä, joilla olisi akuutti tarve modernille terveydenhuollolle. Suomi ei voi kuitenkaan toimia globaalina sosiaali- ja terveystoimistona. Meidänkin resurssit ovat rajalliset ja palvelut omiin tarpeisiimme suhteutetut. Johonkin on vedettävä raja. Tämä on lähtökohta ja mielestäni oikein, siksi hallituksen esitys on syytä hylätä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Kiitos, hyvä selkeä jämäkkä kirjoitus, tosin olen varsin eri mieltä kanssasi. On hienoa, että uskallat perustella selkämmin kantasi kuin moni muu, piristävää rehellisyyttä.

En usko, että jo valmiiksi kaaoksessa ja ruuhkautuneena oleva terveydenhuolto kaatuisi enää tähän. Se on kaatunut jo. Suomesta on tullut ajat sitten Pikku-Amerikka, jossa hoitoa saavat asianmukaisesti ja nopeasti vain ne joilla on työterveyshuolto tai vakuutus. On myös erittäin epätodennäköistä että terveyspalvelujen kehittäminen paperittomille toisi meille miljoona paperitonta lisää, ei se nyt ihan niin mene. Ei Romaniasta lähdetä niin vaan, se maksaa,joko "mafialle" tai jollekulle muulle, he eivät todellakaan tule tänne mahdollisten terveyspalvelujen perässä vaan kerjätäkseen toimeentulonsa tai etsiäkseen työtä, vaikka sitten pimeänä.

Kirjoitat yllä "Maailmassa on lähes kuusi miljardia ihmistä, joilla on huonommat terveyspalvelut kuin meillä, sekä ainakin miljardi ihmistä, joilla olisi akuutti tarve modernille terveydenhuollolle. Suomi ei voi kuitenkaan toimia globaalina sosiaali- ja terveystoimistona."

Eli paperittomat Suomessa taitavat olla rikka meressä? Miksi meillä ei ole varaa?

Mainitsemasi terveysturistit lienevät heitä, jotka matkustavat yksityiseen hoitoon Mehiläiseen, kun kerran rahaa on.

Terveyspalvelut ovat jo nyt niin huonolla tolalla, että pari paperitonta ei sitä kaada, eivät kaikki paperittomat ole sairaita, tämä kaikki keskustelu on osittain saivartelua ja huomion kiinnittämistä kosmeettisiin ongelmiin. Politiikkaa tehdään juuri näin.

Kirjoitat" ...alaikäisille paperittomille ulkomaalaisille taattaisiin samat palvelut kuin henkilöille, joilla on Suomessa kotikunta (siis laillisesti maassa olevilla). Eikö se olisi Lasten Oikeuksien sopimuksen mukaista?

Maailma on kova ja kovemmaksi muuttuu. Kukaan seuraavien sukupolvien ihmisistä ei pääse globaaleja ongelmia karkuun. Ilmastonmuutos, köyhyys, nälänhätä, kolkuttaa jo takaovella. Keskitytään vaan tähän ilveilyyn, jota politiikaksi ja päätöksenteoksi kutsutaan. Inhimillisyys ja ihmisarvot sopivat ohjenuoraksi silloin, kun ne mahtuvat budjettiin ja esityslistalle.

Ehdotan säästötoimeksi kampanjaa, joka infoaa milloin ei tarvitse lähteä terveyskeskuspäivystykseen. Tosiasia on se, että aika helposti sinne lähdetään, kun se palvelu kerran on. Niin minäkin teen. Rahoitetaan tällä paperittomien hoitoa?

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Miksi ei samoja palveluja?Nyt kun suomalaiset veronmaksajat eivät saa sos-ja terveydenhoidon,hammashoidon jne."palveluja",miksi se sama ei oota,olisi joltakulta pois??
Jos samantasoisesta "palvelusta "olisi kyse??Kai nyt muutama valelääkäri ja hoitaja vielä verovaroin voidaan elättää,kuten arkadianmäen poppookin,ovathan hekin tekevinään...
Voihan sitä olla hoitavinaankin,vaikka koko maailman.Niinhän se vanhanenkin halusi maksaa kaikkien kerhomaksutkin,eulle..

Juhani Penttinen

"...Maailmassa on lähes kuusi miljardia ihmistä, joilla on huonommat terveyspalvelut kuin meillä, sekä ainakin miljardi ihmistä, joilla olisi akuutti tarve modernille terveydenhuollolle. Suomi ei voi kuitenkaan toimia globaalina sosiaali- ja terveystoimistona. Meidänkin resurssit ovat rajalliset ja palvelut omiin tarpeisiimme suhteutetut. Johonkin on vedettävä raja. Tämä on lähtökohta ja mielestäni oikein, siksi hallituksen esitys on syytä hylätä....."

Sanos muuta ! Jos tuosta miljardin populaatiosta tulisi edes yksi prosenttikaan tänne hoidattamaan liikavarpaitaan ja esim. peräpukamiaan niin se olisi jo kymmenen miljoonan jono !

Eiköhän jatketa vanhaan malliin esim. Helsingissä jossa Global Clinic'in vapaaehtoiset lääkärit hoitavat potilaita joiden joukossa on jo havaittu muutamia tuberkuloositapauksiakin ! Klinikka toimii salaisessa paikassaan ilmeisen onnistuneesti koska poliisikaan ei nähtävästi ole saanut sijaintia selville varsin hyvästä tiedustelukapasiteetistaan huolimatta.

Ja ehtiihän nuo hoitaa sittenkin kun kiireettömät tapaukset muuttuvat kiirellisiksi kuten esim. raskaana olevien naisten suhteen varsin todennäköisesti tapahtuu. Kärsimyksen tietä ei ole syytä mennä katkaisemaan. Tuska jalostaa.

Mennään entiseen malliin - tai sitten ei..

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Jussi, kiitos linkistä.

Tällä hetkellä Syyrian pakolaisia on Turkissa, jonka track record ihmisoikeuksien toteutumisessa on perin musta, noin kaksi miljoonaa. Sieltä näitä pakolaisia lienee tulossa Unioniimme, ainakin Kreikkaan aluksi ja kuka tietää, moniko salaa. Jos niin tapahtuu, se on ymmärrettävää, sillä kukaan tässä maailmassa ei tahdo elää sietämättömissä oloissa.

Syyrian pakolaisista Turkissa merkittävä osa on kurdeja, jotka ovat eläneet tuhannet vuodet Syyriassa ja joiden kotimaa on arabien valloittama. Melkoinen osa Syyrian noin 2,5 miljoonasta kurdista on passittomia, paperittomia, ei-ihmisiä omassa kotimaassaan, sillä virallinen Syyria ei halua heitä - halutaan arabeja. Turkin, joka on alistanut Pohjois-Kurdistanin, siis kurdien asuttaman osan Turkkia, väestöstä noin 20-25 miljoonaa on kurdeja ja he kuuluvat muutaman muun väestöryhmän ohella maan alkuperäisväestöön, kun taas ns. turkkilaiset ovat Turkin alueella historiallisesti melko tuoreita valloittajia kaukaa Sisä-Aasiasta. Turkin omatkin kurdit ovat identiteettiinsä ja kieleensä oikeudettomia Turkissa.

Luonnollisesti pitää toimia sen eteen, että kaikilla/mahdollisimman monilla olisi paperit ja näin mieluiten jo kotimaassaan.

Pekka Pylkkönen

Tuossa olisi selkeä vapaaehtoistyön paikka. Valtio voisi osallistua esimerkiksi tarjoamalla tilat ja ehkä kustantamalla osan tarvikkeista ja peruslääkkeistä. Henkilökuntaa löytyy varmasti vapaaehtoisenakin.

Suomi voisi myös koettaa neuvotella henkilöiden lähtömaiden kanssa kustannusten jakamisesta. Ainakin osa kuluista saatettaisiin saada katettua sitäkin kautta.

Kiireellisen hoidon tarjoaminen on mielestäni täysin oikein. Sitä saan minäkin maksutta menin sitten kuinka köyhään maahan maailmassa tahansa. Kokemusta on esim persaukisena reppureissaajana Bosniasta.

Michael Perukangas

Kun peruspalveluministeri Susanna Huovinen (SDP) toi eduskuntaan lakialoitteen paperittomien maahanmuuttajien terveydenhoidosta, maahanmuuttajataustainen Zyskowicz ja perussuomalaiset tuomitsivat lakialoitteen. Kyse on paitsi Huovisen tarkoittamista ihmisoikeuksista, myös kaikkien Suomessa vaikuttavien - luvatta tai eivät - terveydestä.

BZ ja perussuomalaiset nähtävästi eivät tiedä lääketieteestä sen vertaa kuin alakouluikäinenkin: tarttuvat taudit tarttuvat. Virukset eivät katso, keihin ne tarttuvat, paperillisiin tai paperittomiin. Jos paperittomia ei hoideta siinä missä paperillisiakin, he ovat taudinkantajia, ja levittävät tarttuvia tauteja niin paperillisiin kuin paperittomiin, maahanmuuttajiin kuin maassa jo asuviin ihan siinä missä paperillisetkin ihmiset.

Luulisi olevan BZ:n, Perussuomalaisten ja sinunkin etujesi mukaista olla altistumatta paperittomien kantamille pöpöille, ja etenkin arvojen.

http://furttis.blogspot.fi/2015/01/taudinkantajia-...

Juhani Penttinen

#7

BZ varsinkin osoittautui kylmäksi ihmiseksi vaikka sukuhistorian perusteella sopisi olettaa aivan jotain muuta. Ilkeä jos olisin niin voisin kommentoida hyvinkin loukkaavasti mutta pois se minusta.

Kaduttaa syvästi että olen joskus nuoruuteni päivinä ko. herraa äänestänyt. Ihminen on erehtyväinen :)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Jos pakolaisella on hitaasti kasvava aivokasvain, ja hän odottelee Suomessa turvapaikkapäätöstä jopa kolme vuotta, niin pitäisikö mielestäsi kasvain jättää laikkaamatta, niin ettei lopulta leikkausta enää tarvitakaan?

Pekka Pylkkönen

Erittäin hyvä pointti ja kuvastaa sitä kuinka vaikeaa rajanveto tässä asiassa on. Kaikkia ei varmasti voida hoitaa maksutta kaikin saatavissa olevin menetelmin.

Mikä sinun mielestäsi olisi järkevin ratkaisu kysymyksessä?

Toimituksen poiminnat